បក្សនិងរដ្ឋវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការរួមវិភាគទានរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អាជីវករក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ

បក្សនិងរដ្ឋវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការរួមវិភាគទានរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អាជីវករក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ - ảnh 1
បក្សនិងរដ្ឋវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការរួមវិភាគទានរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អាជីវករក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិ

          (VOV)_ប្រការនេះត្រូវបានអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Uong Chu
 Luu សង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងជំនួបសន្ទនាជាមួយគណៈប្រតិភូអ្នកគ្រប់គ្រងឆ្នើម​ ដែលបាន
ចូលរួមសន្និសីទអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមានការរួមវិភាគទានសកម្មសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច សង្គម របស់ប្រទេសជាតិ ក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរថ្មី ​ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
នារសៀលថ្ងៃទី២៤ តុលា នៅទីក្រុងហាណូយ។ លោក Uong Chu Luu បានស្នើ
អោយបណ្ដាដំណាងនឹងរួមមតិជាច្រើន ​ចំពោះសេចក្ដី​ព្រាង​ឯកសារជូនមហាសន្និ
បាតបក្ស លើកទី១២។ ក្នុងបុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មី និង​អភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ អនុប្រ
ធានរដ្ឋសភា លោក Uong Chu Luu មាន​គោលបំណង​ថា៖ បណ្ដាដំណាងនឹងបន្ត
រួមវិភាគទានច្រើនថែមទៀតចំពោះបុព្វ​ហេតុ​ឧស្សាហូបនីយកម្ម ទំនើបភាវូបនីយ
កម្មប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ