បក្សភាគនៃបណ្ដាលស្ថាប័នមជ្ឈឹមលាតត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៥

បក្សភាគនៃបណ្ដាលស្ថាប័នមជ្ឈឹមលាតត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈឹម Ngo Van Du ថ្លែងមតិនៅសន្និសីទ


(VOVworld) - នាថ្ងៃទី៣០ ធ្នូ នៅរដ្ឋធានីហាណូយ បក្សភាគរបស់ប្លុកបណ្ដាស្ថាប័ន
មជ្ឈឹមវៀតណាម បានរៀបចំសន្និសីទសំដៅបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៤លាត
ត្រដាងអនុវត្តភារកិច្ចឆ្នាំ២០១៥ បូកសរុបការងារត្រួតពិនិត្យ ឃ្លាំមើលអនុវត្តវិន័យ
ក្នុងបក្សឆ្នាំ២០១៤ និងទិសដៅ​ ភារកិច្ចការងារឆ្នាំ២០១៥ ព្រមទាំងរាយការណ៍
ស្ថានភាពអនុវត្តសេចក្ដីសំរេចចិត្តមជ្ឈឹមទី៤ ស្ដីពីការកសាងបក្សក្នុងឆ្នាំ២០១៤
ទៀតផង។លោក Ngo Van Du ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈឹម បានចាត់
ទុកថា ដោយមានភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ កម្មាភិបាល សមាជិកគ្រប់រូបនៃប្លុកបក្សភាគ ត្រូវយល់ដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងពេញលេញអំពីតម្រូវការចាំបាច់នៃភារកិច្ច
កសាង ពង្រឹងបក្សក្នុងសភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ន លើកកំពស់ដោយឥតឈប់ឈរ
នូវសមត្ថភាព ឫទ្ធានុភាពនយោបាយ កម្លាំងប្រយុទ្ធ ហាត់ពត់លត់ដុំលក្ខណៈ
សម្បត្តិស្មារតី និងឥរិយាបថក្នុងការបម្រើបក្សនិងប្រជាជន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ