បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកការតាក់តែងវិជ្ជាសមោធានវៀតណាម

បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកការតាក់តែងវិជ្ជាសមោធានវៀតណាម - ảnh 1
វចនានុក្រមវិជ្ជាសមោធានវៀតណាម

(VOVworld) - នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទើបនឹងបានសំរេចបង្កើតក្រុម
ប្រឹក្សា ទទួលបន្ទុកការតាក់តែងវិជ្ជាសមោធានវៀតណាម។ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី
វៀតណាមលោក Vu Duc Dam កាន់តួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា។ក្រុមប្រឹក្សានេះ មានភារកិច្ចធ្វើសេនាធិការ នាំចេញមតិជាមួយនាយករដ្ឋមន្រ្តីអំពី ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត ទិសដៅនិងដំណោះស្រាយក្នុងការតាក់តែងវិជ្ជាសមោធាន វៀតណាម រៀបចំការ
តាក់តែងខ្លឹមសារ ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលនៃការតាក់តែង បោះពុម្ភផ្សាយជាដើម៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ