បង្កើនមុខងារឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍


បង្កើនមុខងារឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ - ảnh 1
បង្កើនមុខងារឃ្លាំមើលរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៧ មិនា សិក្ខាសាលា “ពីបណ្ដាគោលដៅសហស្សវត្តន៍
២០០០-២០១៥ ដល់បណ្ដាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ចីរភាពក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ ៖ តួនាទី
របស់ សភា” ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម)។ ថ្លែងមតិនៅ
ទីនេះ អនុ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី Tong Thi Phong បានស្នើរឲ្យសមា
ជិកសមាជិការសភាបំភ្លឺតួនាទីរបស់រដ្ឋសភាក្នុងការលើកឡើងយន្តការគោលនយោ
បាយ ការកសាងនិងអនុវត្តបណ្ដាគោលដៅសហស្សវត្តន៍ដ៏ចីរភាពនាំចេញដំណោះ
ស្រាយ ដើម្បីរដ្ឋសភាអនុវត្តមុខងារឃ្លាំមើលសម្រេចបានបណ្ដាបញ្ហាសំខាន់របស់
ប្រទេសជាតិ ។ ប្រការនេះរួមចំណែកជួយវៀតណាមសម្រេចល្អបំផុតគោលដៅ
សហសវត្តន៍  ក៏ដូចជា ដំណើរការចរចារនិងឆ្ពោះទៅអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏
ចីរភាព។ បណ្តា បំណាងបានពិភាក្សានិងវាយតំលៃស្ថានភាពដំណើការអនុវត្ត
គោលដៅសហសវត្តន៍ សតម្ថភាពឆ្លើយតរបស់វៀតណាម គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍
ក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ ចំនួន ១៧  ជាដើម។ បណ្ដាខ្លឹមសារនេះនឹងផ្តល់បន្ថែមព័ត៌មាន
បំរើគណៈប្រតិភូវៀតណាមក្នុង មហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាពិភពលោក
លើកទី ១៣២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ ពីថ្ងៃទី ២៨ មិនា ដល់ទី ១ មិនា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីក្រុងហាណូយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ