បញ្ហា Brexit - វិស័យផលិតកម្មរបស់អង់គ្លេសធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំ

(VOVWORLD) -    វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងមានការធ្លាក់ចុះ ហើយសន្ទស្សន៍នៃការគ្រប់គ្រងទិញទំនិញ (PMI) របស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល ២ ខែជាប់ៗគ្នា ដែលចុះនៅកំរិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំកន្លងទៅ។
បញ្ហា Brexit -  វិស័យផលិតកម្មរបស់អង់គ្លេសធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំ - ảnh 1 បញ្ហា Brexit -  វិស័យផលិតកម្មរបស់អង់គ្លេសធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នាំ

យោងតាមទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Markit ដែលមានទីស្នាក់ការប្រចាំនៅទីក្រុងឡុងដ៍របស់អង់គ្លេស បានធ្លាក់ចុះ ២ ខែជាប់ៗគ្នា មកត្រឹមតែ ៤៨ ពិន្ទុក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។ ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងដូន្នេះគឺពិតជាកម្រជួបប្រទេះ ហើយនោះគឺជាកំរិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១៣ កន្លងទៅ។ តាមការវាយតម្លៃបានឲ្យដឹងថា សន្ទស្សន៍ PMI លើសពី ៥០ ស្មើទៅនឹងកំណើនផលិតកម្ម ខណៈដែលកម្រិតក្រោម ៥០ បានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យឧស្សាហកម្មផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ