បណ្ដាញសង្គម Lotus បើកយុទ្ធនាការ “ខែលបង្ការវីរុសកូរ៉ូណា”

(VOVWORLD) - នេះជាយុទ្ធនាការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងនៃបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរីកសាយភាយព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងចាំបាច់ទៅក្នុងសហគមន៍។ 
បណ្ដាញសង្គម Lotus របស់វៀតណាមទើបនឹងបានបើកយុទ្ធនាការ “ខែលបង្ការវីរុសកូរ៉ូណា” សំដៅចែករំលែកព័ត៌មាន ចំណេះដឹងដែលត្រូវ បានផ្គត់ផ្គង់ដោយអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រនិងគ្រូពេទ្យមានកិត្យានុភាព។ នេះជាយុទ្ធនាការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងនៃបណ្ដាញសង្គមដើម្បីរីកសាយ ភាយព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងចាំបាច់ទៅក្នុងសហគមន៍។ យុទ្ធនាការនេះមានសកម្មភាពស្នូលៗនៅ៖ គេហទំព័រ (page) “ខែល បង្ការវីរុសកូរ៉ូណា” group បើកចំហ “ជំងឺរាតត្បាតកូរ៉ូណា៖ រស់នៅដោយ នឹងនរចិត្ត” លើបណ្ដាញសង្គម Lotus និងច្រកទ្វារព័ត៌មាន http://lotus.vn/lachanviruscorona៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ