បណ្ដាសមាជិកសភាវៀតណាមពិនិត្យមើលខ្លើមសារសំខាន់មួយចំនួន

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ តុលា បណ្ដាសមាជិកសភាវៀតណាម នីតិកាលទី
១៣ ដែលកំពុងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី ៤ បានពិនិត្យមើល ខ្លើមសារសំខាន់
មួយចំនួន ដូចជា៖ សេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា (វិសោធនកម្ម) របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធានី សេចក្តីព្រៀងច្បាប់បង្កា ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ (វិសោធនកម្ម) ។ល។ 
របាយកាណ៍អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា (វិសោធនកម្ម) បាន
លើកច្បាស់ថា៖ ច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មបំពេញ បន្ថែមដើម្បីបណ្ដាឯកសារច្បាប់លើវិស័យពោលខាងលើមានលក្ខណៈឯភាព សំដៅអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្មីជាសារវ័ន្ធលើគ្រប់វិស័យ យន្តការ គ្រប់គ្រងនិងសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា។   ស្តីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ រដ្ឋធានី សមាជិកសភាទីក្រុងហាណូយ Chu Son Ha បានចាត់ទុកថា៖ 

បណ្ដាសមាជិកសភាវៀតណាមពិនិត្យមើលខ្លើមសារសំខាន់មួយចំនួន - ảnh 1
បណ្ដាសមាជិកសភាវៀតណាម នីតិកាលទី ១៣ ដែលកំពុងចូលរួមសម័យប្រជុំលើកទី ៤ បានពិនិត្យមើល ខ្លើមសារសំខាន់មួយចំនួន (Image: Internet)


“សេចក្តីព្រៀងច្បាប់រដ្ឋធានីត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវទៅតាមស្មារតីរបស់
សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១១ នៃការិយាល័យនយោបាយ ដើម្បីបង្កើនប្រភពធន
ធានសំរាប់រដ្ឋធានីនិងធានារដ្ឋធានីអភវិឌ្ឍន៍ឲ្យខ្លាំងក្លាថែមទៀតនាពេលខាងមុខ។ ប្រជាពូលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានការទទួលសុខត្រូវថែទាំនិង
អភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋធានី”។

            ក្នុងសម័យពិភាគ្សាតាមក្រុមនារសៀលថ្ងៃទី២៦តុលា បណ្តាសមាជិក សភាបានប្រមូលផ្តុំពិភាគ្សាអំពីពង្រាងច្បាប់បង្កា ប្រឆំាងអំពើពុករលួយ (វិសោធនកម្ម)​និងបានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាលើកនេះ។ ថ្លែងមតិនៅទី​នេះ លោក Le Nam សមាជិសភាខេត្ត Thanh Hoa ចាត់ទុកថា៖

        “ការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនបង្កា ប្រឆំាងអំពើពុករលួយមានអត្ថន័យសម្រេច ជោគជ័យឬបរាជ័យក្នុងការតស៊ូបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ខ្ញុំគាំទ្រការដែល
ស្ថាប័នបង្ការប្រឆំាងអំពើពុករលួយស្ថិតនៅក្រោមឧវាទរបស់ មជ្ឈឹមបក្ស ដោយអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តធ្វើជាប្រធាន​ ។ ខ្ញុំឃើញថា ក៏ត្រូវផ្លាស់ប្តូរថ្មី
ក្នុងការកសាងច្បាប់បង្កា ប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរ”។ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ