បទដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ អ.ស.ប. នឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាំជ្រួចនិងនុយក្លេអ៊ែនៃព្យុងយ៉ាងកាន់តែខ្លាងក្លាជាងទៀត

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៩ មិនា ស.ប.ប.ក. បានប្រកាសថា៖ បទដាក់ទណ្ឌកម្ម របស់
អ.ស.ប. នឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីកាំជ្រួចនិងនុយក្លេអ៊ែនៃប្រទេសនេះ កាន់តែខ្លាងក្លាជាងទៀត
។ ទន្ទឹមនឹងនោះ​ ព្យុងយ៉ាងក៏បានឲ្យដឹងថែមទៀតអំពីការដំណើរការសាកល្បងនុយ
ក្លេអ៊ែរជាបន្ត។ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយដែលទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន ស.ប.ប.ក. (KCNA)
បានចុះផ្សាយ ឲ្យដឹងថា៖ ព្យុងយ៉ាងនឹងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថា៖ ស.ប.ប.ក.​ គឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ