បិទបញ្ចប់មហោស្រពអ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងច្រៀង Tru

បិទបញ្ចប់មហោស្រពអ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងច្រៀង Tru - ảnh 1
បិទបញ្ចប់មហោស្រពអ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងច្រៀង Tru

(VOV)_ នាថ្ងៃទី១៣វិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធី​បិទបញ្ចប់​មហោ
ស្រពអ្នកមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងច្រៀង Tru ហាណូយ ឆ្នាំ ​២០១៦។ នេះជាសកម្មភាព
មួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពអបអរសាទរទិវា​បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម (ថ្ងៃទី២៣
វិច្ឆិកា)។ មហោស្រពមានឈុតសម្ដែង​ចំនួន៧១របស់ក្លិបច្រៀង Tru ចំនួន១០នៅហាណូយ។

          គណៈចាត់តាំងបានប្រគល់ជូនរង្វាន់សំរាប់បេក្ខជននានា។ ក្នុងនោះ រង្វាន់​អ្នក
មានទេពកោសល្យឆ្នើម ត្រូវបានប្រគល់ជូនអោយ Nguyen Thu Thao ( ក្លិប​ច្រៀង Tru
 Thai Ha )និង Dinh Thi Van ( ក្លិបច្រៀង Tru Lo Khe)៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ