បន្តបើកទូលាយកាណាល់ប្រមូលផ្តុំសាមគ្គីយុវជន

បន្តបើកទូលាយកាណាល់ប្រមូលផ្តុំសាមគ្គីយុវជន - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសរិ្សមាតុភូមិនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាល
លោក Nguyen Thien Nhan ថ្លែងមតិក្នុងជំនួបធ្វើការ (រូបថតៈ​TTXVN))


(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១តុលាថ្លែងមតិក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈលេខាមជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធ
យុវជន កម្មុយនិស្តហូជីមិញអំពីស្ថានភាពយុវជន លទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងកិច្ចការសម្ព័ន្ធ
យុវជននិងចលនាយុវជន កុមារជំទង់ក្នុងរយៈពេល៩ខែដើមឆ្នាំ២០១៣ ប្រធានគណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសរិ្សមាតុភូមិវៀតណាមនិងជាឧប នាយករដ្ឋមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលវៀត
ណាម លោក Nguyen Thien Nhan បានក្រើន រំលឹកបណ្តាអង្គភាព ស្ថាប័នទាក់ទិន
នានា គប្បីត្រៀមរៀបចំរាល់ខ្លឹមសារសំ ខាន់ៗដែលត្រូវប្រមូលផ្តុំអភិវឌ្ឍន៌ក្នុងឆ្នាំ
២០១៤ ក្នុងនោះមានបទបញ្ញត្តិគូបផ្សំរវាងគណៈកម្មការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិ
វៀតណាមនិងមជ្ឈឹម សម្ព័ន្ធយុវជនកម្មុយនិស្តហូជីមិញ ស្តីអំពីការងារសាមគ្គីភាព
ប្រមូលផ្តុំយុវជន បង្កើនសកម្មភាពឃ្លាំមើលអំពីលទ្ធផលអនុវត្តរាល់ការផ្តួចផ្តើមគំនិត
គោលនយោបាយរបស់បក្ស និងច្បាប់របស់រដ្ឋផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ