បំផុសការប្រឡងសរសេរអំពី "ការទប់ស្កាត់ពលករកុមារ"

(VOVWORLD) -ពិធីបូកសរុប ប្រកាសវណ្ណកម្ម ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ២០១៩។
បំផុសការប្រឡងសរសេរអំពី  ពិធីបំផុស ការប្រឡងសរសេរអំពី "ការទប់ស្កាត់ពលករជាកុមារ"

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមអ្នកកាសែតវៀតណាមបានរួមសហការជាមួយក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច  និង អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) រៀបចំពិធីបំផុស ការប្រឡងសរសេរអំពី "ការទប់ស្កាត់ពលករជាកុមារ"។

ការប្រឡងនេះបានបំផុសជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ដល់ដំណាច់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។ ពិធីបូកសរុប ប្រកាសវណ្ណកម្ម ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ២០១៩។ គណមេប្រយោគនឹងប្រគល់ពានរង្វាន់ចំនួន ៣ ដែលរួមមានរង្វាន់លេខ ១ លេខ ពីរ និងលេខ ៣ ជូនវណ្ណកម្មឆ្នើម។ ការប្រឡងនេះសំដៅឃោសនា បង្ការ និងទប់ស្ដាត់ ការប្រើប្រាស់ពលករជាកុមារ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ