ប្រកាសឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២០​ Hoa Lu – Ninh Binh

(VOVWORLD) - គណគ្រប់គ្រងបានឲ្យដឹងថា ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២០ Hoa Lu – Ninh Binh មានសកម្មភាពចំនួន ២៧ ។ បណ្ដាសកម្មភាពសំខាន់ៗនឹងប្រព្រឹត្តិទៅពេញឆ្នាំ២០២០ នៅខេត្ត Ninh Binh និងខេត្ត ក្រុងចំនួន ១៦ នៅទូទាំងប្រទេស។
ប្រកាសឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២០​ Hoa Lu – Ninh Binh - ảnh 1 ប្រកាសឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២០ Hoa Lu – Ninh Binh (រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម) 

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ninh Binh បានសហការជាមួយអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា រៀបចំសន្និសីទកាសែត ឧទ្ទេសនាម ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២០ –  Hoa Lu Ninh Binh។

គណគ្រប់គ្រងបានឲ្យដឹងថា ឆ្នាំទេសចរណ៍ជាតិ ២០២០ Hoa Lu – Ninh Binh មានសកម្មភាពចំនួន ២៧ ។ បណ្ដាសកម្មភាពសំខាន់ៗនឹងប្រព្រឹត្តិទៅពេញឆ្នាំ២០២០ នៅខេត្ត Ninh Binh និងខេត្ត ក្រុងចំនួន ១៦ នៅទូទាំងប្រទេស។

ពិធីបើក ឆ្នាំ ទេសចរណ៍ជាតិ ២០២០ គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីក្រុង Ninh Binh ដោយមានពិធីបុណ្យវត្ត Bai Dinh។ បន្ទាប់មក គឺមានព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យ Hoa Lu និងពិធីបុណ្យ Trang An ជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ