ប្រធានគណៈកម្មាធីការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមជួបសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានធនាគារពិភពលោក

ប្រធានគណៈកម្មាធីការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមជួបសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានធនាគារពិភពលោក - ảnh 1
ប្រធានគណៈកម្មាធីការមជ្ឈឹមរណសិរ្យមាតុភូមិវៀតណាមជួបសន្ទនាជាមួយអនុប្រធានធនាគារពិភពលោក

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី១កក្ដា នៅទីក្រុងហាណូយ ថ្លែងមតិនៅក្នុងជំនួប​សន្ទនា
ជា​មួយលោកស្រី Victoria Kwa Kwa នាយិកាធនាគារពិភពលោកប្រចាំ​នៅវៀតណាម 
បានមកជំរាបលា បញ្ចប់បេសកម្មនៅវៀតណាម ប្រធានគណៈ​កម្មាធិការមជ្ឈឹមរណ
សិរ្យមាតុភូមិវៀតណាម លោក Nguyen Thien Nhan បានអបអរសាទរលោកស្រីត្រូវបាន
ចាត់តាំងជាអនុប្រធាននាធនាគារពិភពលោក(WB) ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ី-បាស៊ី
ហ្វីក។ លោក Nguyen Thien Nhan បានអះអាងថា៖ ក្នុងដំណាក់កាលធ្វើការងារនៅ
វៀតណាម​លោកស្រី Victoria Kwa Kwa បានមានការរួមវិភាកទានសកម្មជាច្រើនចំពោះវៀតណាម ហើយ​លោកសង្ឃឹមថា៖ក្នុងតួនាទីថ្មី លោកស្រី Victoria Kwa Kwa 
បន្តរួមវិភាគទាន​ច្រើនថែមទៀត ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិនៅគ្រប់តំបន់ 
ដែលក្នុងនោះមានវៀតណាម ក៏ដូចជារួមចំណែកជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាម
និងធនាគារពិភព​លោក។

          លោកស្រី Victoria Kwa Kwa បានអះអាងថា៖ធនាគារពិភពលោក ក៏ដូចជា​
លោកស្រី នឹងបន្តការងារជួយឧបត្ថម្ភវៀតណាមយ៉ាងសកម្ម និងប្រសិទ្ធិភាព ​ដើម្បី
វៀតណាមបន្តអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ និងអនុវត្តគោលដៅនានារបស់ខ្លួន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ