ប្រធានគណៈកម្មធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមHuynh Damអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចការ

(VOVworld)-នារសៀលថ្ងៃទី ២២កុម្ភ លោក Huynh Damប្រធានគណៈកម្មធិការមជ្ឈឹម

រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅ ខេត្ត Đồng
Tháp ស្តីអំពីទិសដៅអភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្ត ឆ្នាំ២០១២។ លោក HuỳnhĐảm បានស្នើខេត្ត Đồng Tháp គប្បីយកចិត្តទុកដាក់ ដល់ការអភិវឌ្ឍន៌ ផលិតកម្មកសិកម្ម វិនិយោគចូលកសិកម្ម ។ ខេត្តក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការងារបំប៉ន់ បណ្តុះបណ្តាល ជួរកម្មាភិបាល។ ក្នុងឪកាសនេះដែរ លោក Huỳnh Đảm បានមកគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធ
លោក Nguyễn Sinh Sắc ឪពុកលោកប្រធានហូជីមិញ និងជូនអំណោយដល់គ្រួសារ
គោលនយោបាយមួយចំនួននៅទីក្រុង Cao Lanh របស់ខេត្តDong Thapទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ