ប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - លោក Emmanuel Macron នឹងធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ តាមការកំណត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរបស់បារាំង។
ប្រធានាធិបតីបារាំងធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺកូវីដ ១៩ - ảnh 1 លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron (រូបថត៖

Reuters

)

ខុទ្ទកាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែធ្នូ បានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron បាន ធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺកូវីដ ១៩។ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងថា ប្រធានាធិបតី លោក Emmanuel Macron នឹងធ្វើចត្តាឡីស័កក្នុងរយៈពេល ៧ ថ្ងៃ តាមការកំណត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរបស់បារាំង។ លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron នឹងធ្វើការពីចម្ងាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ