ប្រធានាធីបតីរុស្ស៊ីប្រកាសសារសហព័ន្ធ

ប្រធានាធីបតីរុស្ស៊ីប្រកាសសារសហព័ន្ធ - ảnh 1
ប្រធានាធីបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានប្រកាស សារសហព័ន្ធជាប្រចាំឆ្នាំ។
(Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១២ ធ្នូ ប្រធានាធីបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានប្រកាស
សារសហព័ន្ធជាប្រចាំឆ្នាំ។ ក្នុងសារនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហា
សំខាន់មួយចំនួនក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចការបរទេស។ស្តីអំពី
កិច្ចការផ្ទៃក្នុង ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖មូស្គូរត្រូវបន្តពង្រឹង
ប្រៀបខ្លាំងខាងថាមពល រក្សារឹងមាំឋានៈនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបននិងលើស
កលលោកពង្រឹងសក្តានុភាពការពារប្រទេសដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិអធិបតេយ្យ
ភាពនិងបូរណៈភាពដែនដី។ ស្តីអំពីកិច្ចការបរទេស ប្រធានាធិបតី Vladimir Putin
បានសង្តក់ធ្ងន់ថា៖ រុស្ស៊ីមិនអនុញ្ញាត្តការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅនិងគ្មានគោល
បំណងបណ្តុះបណ្ដាក់លក្ខណៈចំពោះបណ្ដាដៃគូទេ។ លោក Vladimir Putin បាន
ចាត់ទុកថា៖ ពិភពលោកទំនើបនាបច្ចុប្បន្នទាមទាការទទួលខុសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីមិន
ត្រឹមតែគឺជាកត្តាសំខាន់មួយក្នុងការធានាស្ថិរភាពលើ សកលលោកទាំងមូល
ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងគឺជាប្រទេសមួយដែលប្តេជ្ញាការពារបណ្ដារគោលការណ៍ក្នុង
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។ លោក Vladimir Putin បានអះអាងថា៖រុស្ស៊ីកំពុងខំប្រឹងប្រែង
ក្លាយទៅជាប្រទេសដែលដើជួរមុខក្នុងកិច្ចការពារច្បាប់អន្តរជាតិសំដៅធានាការ
គោរពអធិបតេយ្យភាពប្រជាជាតិ ឯករាជ្យនិង សិទ្ធិស្វ័យយ័ត្តរបស់បណ្ដាប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ