ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអានសារសហរដ្ឋ

ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអានសារសហរដ្ឋ - ảnh 1
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអានសារសហរដ្ឋ (Image: nguyentandung.org)


(VOVworld) – នាថ្ងៃទី​១២ មករា ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Barack Obama
បានអានសារសហរដ្ឋចុងក្រោយក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតី។ តាមប្រធានខុទ្ទកា
 ល័យសេតវិមាន លោក Denis McDonough បានឲ្យដឹងថា៖ ប្រធានាធិបតី
អាមេរិករូបនេះប្រមូលផ្តុំនិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុង ២ អាណត្តិរបស់
ខ្លួន ក៏ដូចជា ការជ្រើសរើសអ្នកបន្ត នាថ្ងៃទី ១ ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខ។ មុននោះ
សេតវិមានបានឲ្យដឹងថា៖ ប្រធានាធិបតី Barack Obama បានអះអាងខ្លឹមសារ
ក្នុងសារចុងក្រោយនេះនឹងខុសពីសារប្រពៃណីមុននោះដែលបានប្រមូលផ្តុំ
ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។ ជំនួសឲ្យការផ្តើមឡើងរាល់គោលនយោបាយសារ
នឹងជាសម័យពិភាគ្សាដ៏ទូលំទូលាយស្តីពីបណ្ដាបញ្ហាដែលអាមេរិកនឹងត្រូវ
ដោះស្រាយ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ