ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបធ្វការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអយ្យការ

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបធ្វការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអយ្យការ - ảnh 1
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមជួបធ្វការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអយ្យការ(TTXVN)

Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី៨កក្កដានៅទីក្រុងហាណូយប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក 

Truong Tan Sangបានមានជំនួបធ្វើការជាមួយ ថ្នាក់ដឹកនាំអយ្យការប្រ​ជាជនកំពូល
អំពីលទ្ឋផលធ្វើសកម្មភាពក្នុងឆមាសទី១ឆ្នាំ២០១៤និងការងារ ក្នុងឆមាសទី២ទៀត
ផង។លោកចាត់ទុកថា៖សភាពការ​ណ៍បទល្មើសជាពិសេសគឺបទល្មើពុករលួយ
និងគ្រោះញៀនគ្រឿងញៀននៅប្រព្រឹត្តទៅដ៍ស្មុគស្មាញដដែល។ប្រការនេះបានដាក់
ចេញភារកិច្ច១ដ៍ធ្ងន់ធ្ងរសំរាប់ផ្នែក អយ្យការនិយាយដោយឡែកនិងប្រព័ន្ឋនយោបាយ
ទាំងមូ្លនិយាយរួម។លោក Truong Tan Sangចាត់ទុកថា៖អយ្យការប្រ​ជាជនកំពូលត្រូវតែ
ប្រមូលផ្តុំទៅលើការងារបណ្តុះបណ្តាលនិងបំប៉នជួរកម្មាភិបាលដើម្បីបំពេញសំណូមពរ
នៃដំណើរការកែទម្រង់យុត្តិធម៌នៃប្រទេសជាតិ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ