ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក Truong Tan Sangនឹង អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ច ថ្នាក់រដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជា

(VOVworld)-ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានជូនដឹណឹងនាថ្ងៃទី១៨ធ្នូថា
ទទួលសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី
ប្រធានរដ្ឋវៀត ណាមកលោក Truong Tan Sang នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញ
ទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋ នៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់ថ្ងៃទី២៤ធ្នឆ្នាំ
២០១៤៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ