ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្មដើម្បីបម្រើប្រជាជននិងអង្គភាពអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្មដើម្បីបម្រើប្រជាជននិងអង្គភាពអាជីវកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព - ảnh 1
លោក​ HOang Trung Hai ថ្លែងមតិនៅក្នុងសន្និសីទ

(VOVworld)- ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្មដើម្បីបម្រើប្រជាជននិងអង្គភាពអាជីវកម្មប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព។នេះជាសំណូមពររបស់លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទី ក្រុងហា
ណូយ លោក Hoang Trung Hai នៅក្នុងសន្និសិទបូកសរុបរយៈពេល៥ ឆ្នាំអនុវត្ត
សារាចរណ៍របស់ការិយាល័យនយោបាយ(នីតិកាលទី១១)និងផែនការរបស់គណៈ
កម្មាធិការបក្សទីក្រុងស្តីពីការ “ជម្រុញបន្តការរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូ សីលធម៌
លោកប្រធានហូជីមិញ” ដំណាក់កាល២០១១-២០១៥ នាថ្ងៃទី១០ឧស ភា។នៅទី
នេះ លោក Hoang Trung Hai បានអះអាងថា ការអនុវត្តសារាចរណ៍ របស់ការិយា
ល័យនយោបាយនិងផែនការរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សត្រូវបាន អនុវត្តដោយម្ចាស់
ការ ត្រឹមត្រូវ មានការច្នៃប្រឌិតនិងតាមស្មារតីជាគំរូនាំមុខរបស់ គណៈកម្មាធិការ
បក្សរដ្ឋធានី។ លោក Hoang Trung Hai បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការ រៀនសូត្រនិងធ្វើតាម
សតិអារម្មណ៍ សីលធម៌និងរចនាបទរបស់លោកប្រធានហូជី មិញគឺត្រូវក្លាយទៅ
ជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនូវ ភារកិច្ចនយោបាយ
របស់ទីក្រុង តំបន់នានា និងកសាងជនហាណូយអរិយ្យធម៌៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ