ពិធីទទួលប័ណ្ណបញ្ជាក់ចម្រៀង Xoan Phu Tho ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ មនុស្សលោក

(VOVWORLD) - អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Phu Tho  លោក Ha Ke San បានឲ្យដឹងថា៖ ពិធីលើកដម្កើងនិងទទួលប័ណ្ណបញ្ជាក់ចម្រៀង Xoan Phu Tho ជា ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សលោកនឹងត្រូវបានរៀបចំនាថ្ងៃទី ៣ កុម្ភៈខាង មុខ។ 
ពិធីទទួលប័ណ្ណបញ្ជាក់ចម្រៀង Xoan Phu Tho ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ មនុស្សលោក - ảnh 1 ពិធីទទួលប័ណ្ណបញ្ជាក់ចម្រៀង Xoan Phu Tho ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់ មនុស្សលោក

(VOVworld) – អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Phu Tho  លោក Ha Ke San បានឲ្យដឹងថា៖ ពិធីលើកដម្កើងនិងទទួលប័ណ្ណបញ្ជាក់ចម្រៀង Xoan Phu Tho ជា ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សលោកនឹងត្រូវបានរៀបចំនាថ្ងៃទី ៣ កុម្ភៈខាង មុខ។ តាមលោក Ha Ke San ថា៖ ឆ្នាំ ២០១៨ ខេត្តនឹងអនុវត្តបណ្ដាភារកិច្ចស្នូលអំពី ការអភិរក្សនិងពង្រីកតំលៃបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សលោកចម្រៀង Xoan Phu Tho។ ក្នុងនោះ ខេត្តបន្តអនុវត្តការងារបង្រៀនចម្រៀង Xoan Phu Tho សំរាប់ បណ្ដាក្លឹបច្រៀង Xoan Phu Tho តភ្ជាប់នឹងជំនឿធ្វើសក្ការបូជាស្តេច Hung Phu Tho  ជាដើម។ រួមជាមួយគ្នា នោះ រៀបចំសកម្មភាពរំលឹកខួបទិវាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាមរួមជាមួយនឹងការលើកដម្កើង «សិប្បករប្រជាជន» «សិប្បករឆ្នើម» និង «សិប្បករច្រៀង Xoan Phu Tho»៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ