ពិធីទទួលស្គាល់ចម្រៀង Vi Giam ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិធ្វើឡើងនាខែមករាឆ្នាំ ២០១៥

ពិធីទទួលស្គាល់ចម្រៀង Vi Giam ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិធ្វើឡើងនាខែមករាឆ្នាំ ២០១៥ - ảnh 1
ពិធីទទួលស្គាល់ចម្រៀង Vi Giam ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីរបស់មនុស្សជាតិធ្វើឡើងនាខែមករាឆ្នាំ ២០១៥ (Image: VNA)


(VOVworld) – ពិធីទទួលប័ណ្ណរបស់ UNESCO ទទួលស្គាល់ចម្រៀង Vi Giam Nghe Tinh ជាបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌អរូបីមនុស្សជាតិនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ៣០ មករា ឆ្នាំ
២០១៥ នៅទីក្រុង Vinh ខេត្ត Nghe An (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម)។ គោលដៅនៃការ
រៀបចំពិធីនេះគឺសំដៅលើកដម្កើងតំលៃបេតិកភ័ណ្ឌអរូបីរ៍មនុស្សជាតិដើម្បីអភិរក្ស
និងពង្រីកតំលៃបេតិកភ័ណ្ឌនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ