ពិធីប្រកាសសៀវភៅមាសច្នៃប្រឌិតវៀតណាមឆ្នាំ២០២០

(VOVWORLD) - ក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ មានសំណង់ ដំណោះស្រាយស្ដីពីការច្នៃប្រឌិតវិទ្យា សាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាចំនួន៧៥ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីប្រកាសនៅក្នុង សៀវភៅមាសច្នៃប្រឌិត។

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹម រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបានសហការជាមួយក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិង បច្ចេកវិទ្យា និងសម្ព័ន្ធសមាគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេស វៀតណាម រៀបចំពិធីប្រកាសសៀវភៅមាសច្នៃប្រឌិតវៀតណាមឆ្នាំ២០២០។

ក្នុងឆ្នាំ២០២០នេះ មានសំណង់ ដំណោះស្រាយស្ដីពីការច្នៃប្រឌិតវិទ្យា សាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យាចំនួន៧៥ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីប្រកាសនៅក្នុង សៀវភៅមាសច្នៃប្រឌិត៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ