ពិធីប្រគល់ជូនរង្វាន់៖ “អាជីវករឆ្នើម អាស៊ាន”

          

ពិធីប្រគល់ជូនរង្វាន់៖ “អាជីវករឆ្នើម អាស៊ាន” - ảnh 1
ពិធីប្រគល់ជូនរង្វាន់៖ “អាជីវករឆ្នើម អាស៊ាន”(http://cacnhahang.info)

ពិធីប្រគល់ជូនរង្វាន់៖ “អាជីវករឆ្នើម អាស៊ាន” “ពាណិជ្ជសញ្ញាល្បីឈ្មោះ ​
អាស៊ាន​”​ រង្វាន់ “ឬទ្ធានុភាព អាជិវករក្នុងសម័យកាលធ្វើសមាហរណកម្ម” ​វៀត ណាម ឡាវ និងកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១២ អោយបណ្ដាអង្គភាពអាជិវកម្ម និងអាជិវករ នៃ
បណ្ដាប្រទេស បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ(ឡាវ) នាយប់ថ្ងៃទី ២៨ កក្កដា។ពិធីប្រគល់ជូនរង្វាន់នេះ ដោយក្រសួងឧស្សាហ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងព័ត៍មាន វប្បធម៏  និងទេសចរណ៍ឡាវ ក្រសួងឧស្សាហ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀត
ណាម សម្ព័ន្ធសមាគមអង្គភាព​អាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយ​មធ្យមនិងតូចវៀតណាម សហព័ន្ធ
សហករណ៍ វៀតណាមរួម​សហការរៀបចំ។ ក្នុងសារលិខិតជូនពរ បណ្ដាអង្គភាព
អាជីវកម្ម  និង អាជីវករឆ្នើមដែលទទួលបានរង្វាន់លើកនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម
Nguyen Sinh Hung អះអាងថា៖ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ មានអត្ថន័យពិសេស រួមចំណែក​ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សាមគ្គីភាព មិត្តភាព និងដំណើការធ្វើសមាហរណ​កម្ម​របស់​បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ជាមួយពិភពលោក និងចាត់ទុកថា នេះគឺជារបៀបសមស្រប
 រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងលើកទឹកចិត្ត ស្ងើចសរសើរ បណ្ដា
អាជីវករ អង្គភាពអាជីវកម្ម ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ច…។ល។ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ