ពិធីលើលដំកើងគំរូ១១៦នាក់ក្នុងការ“ចលនាប្រជាជនប៉ិនប្រសព”

(VOVworld)-នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី៨៥នៃទិវាប្រពៃណីកិច្ចការចលនាប្រជា
ជនរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (ថ្ងៃទី១៥តុលា១៩៣០ -ថ្ងៃទី១០តុលា២០១៥) ដោយគណៈកម្មាធិការចលនា ប្រជាជននៃគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ
រៀបចំឡើង នាព្រឹកថ្ងៃទី៤តុលា គំរូចំនួន១១៦នាក់បានទទួលការលើកដំកើងជា
គំរូជឿនលឿន ក្នុងការ ចលនាប្រជាជនដោយប៉ិនប្រសពដំណាក់កាល២០១១-
២០១៥។ កិច្ចការ​ចល នាប្រជាជនរបស់គណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងនាពេលកន្លង
ទៅមានបំរ៉ែ បំរួលសកម្មជាច្រើន។ ពីបណ្តារូបសណ្ឋាន “ចលនាប្រជាជនដោយ
ប៉ិនប្រ សព” តំបន់ ស្ថាប័ន អង្គការនានា បានដាក់ចេញដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិត ជាច្រើនក្នុងការងារចលនាប្រជាជន ប្រមូលផ្តុំប្រភពកម្លាំងពលំក្នុងប្រជាជន សំដៅអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ