ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៅទីក្រុងហូជីមិញ

(VOVWORLD) - ពិធីពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ទីក្រុងហូជីមិញលើកទី ១១ ឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបានរៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ដោយមន្ទីរព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ទីក្រុងហូជីមិញ។
ពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍នៅទីក្រុងហូជីមិញ - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទសារព័ត៌មាន

រង្វាន់ដែលផ្តល់ជូនដល់ ៦ ក្រុម៖ សហគ្រាសមានផលិតផលនិងដំណោះស្រាយផ្នែកទន់ - សហគ្រាសមានផលិតផលផ្នែករឹងឆ្នើម - សហគ្រាសផ្តល់សេវាកម្មតម្លៃបន្ថែមឆ្នើម - អង្គភាពដែលមានកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន - សារគមនាគមន៍ឆ្នើម - អង្គភាពនិងបុគ្គលដែលស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍ   បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង - និស្សិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សារៀនសូត្រផងដែរ។ ពិធីពានរង្វាន់នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ២០១៩ ខាងមុខ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ