ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាមត្រូវបានពន្យារពេលដល់ខែ​ឧសភាឆ្នាំ ២០២០

(VOVWORLD) - ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាមឆ្នាំ ២០២០ បានជ្រើសរើសប្រធានបទ “បេតិកភណ្ឌ - ប្រភពធនធាននៃទេសចរណ៍ វៀតណាម” ដោយមានបំណងចង់ជំរុញការយល់ដឹងរបស់សហគ្រាសអជិវកម្មទេសចរណ៍។

សមាគមទេសចរណ៍វៀតណាមនាថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈបានឲ្យដឹងថា៖ នៅចំពោះមុខការវិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្មុគស្មាញនៃការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាត COVID-19ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាម (VITM ហាណូយ) ឆ្នាំ ២០២០ នឹងត្រូវរៀបចំចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤-១៧ ខែឧសភា ជំនួសឲ្យថ្ងៃទី ១-៤ ខែមេសាដូចតាមផែនការដើមវិញ។

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀតណាមត្រូវបានពន្យារពេលដល់ខែ​ឧសភាឆ្នាំ ២០២០ - ảnh 1 ទិដ្ឋភាពនៃពិព័រណ៍ទេសចរណ៍មួយ (រូបថត៖ https://www.tienphong.vn/)

ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តរជាតិវៀត ណាមឆ្នាំ ២០២០ បានជ្រើសរើសប្រធានបទ “បេតិកភណ្ឌ - ប្រភពធនធាននៃទេសចរណ៍វៀតណាម” ដោយមានបំណងចង់ជំរុញការយល់ដឹងរបស់សហគ្រាសអជិវកម្មទេសចរណ៍ អំពីតួនាទីនៃបេតិកភណ្ឌចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍នៃវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសវៀតណាមនាពេលអនាគត។ ចំនួនស្តង់នៅ VITM ២០២០ បន្តរក្សាដោយមានចំនួន ៥០៥។

នេះជាសកម្មភាពសំខាន់មួយនៃវិស័យទេសចរណ៍វៀតណាមពិព័រណ៍ទេសចរណ៍អន្តជាតិវៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០២០ បន្តជាព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញទេសចរណ៍ដ៏ធំបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះ ដោយរំពឹងថានឹងមានសំបុត្រយន្តហោះតម្លៃថោកជាង ១០០.០០០ សំបត្រនិង Tour កញ្ចប់ចំនួន ១៨.០០០៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ