ព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជាបានប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សារិយយសថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ជូនកម្មាភិបាលវៀតណាម


ព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជាបានប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សារិយយសថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ជូនកម្មាភិបាលវៀតណាម - ảnh 1
ព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជាបានប្រគល់ជូនគ្រឿងឥស្សារិយយសថ្នាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ជូនកម្មាភិបាលវៀតណាម (VNP)

        Vovworld-នាថ្ងៃទី១២មិថុនា នៅសកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen (ទីក្រុង Thai
Nguyen) បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីទទួលគ្រឿងឥស្សារិយយសថ្នាក់នាយ​ឧត្តម​សេនីយ៍
នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជូនកម្មាភិបាលវៀតណាមចំនួន៩រូប។ នេះ​ជា​បណ្ដា
កម្មាភិបាលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលប្រភព
ធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់បំរើឲ្យបុព្វហេតុកសាងការពារព្រះ​រាជាណាចក្រ
កម្ពុជា រួមចំណែកបង្កើនចំណងសាមគ្គីភាពជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេស​ទាំង​ពីរវៀតណាម
និងកម្ពុជា។

        នៅពិធីនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យ Thai Nguyen បានប្រគល់​សញ្ញាប័ត្រ​
បណ្ឌិតគត្តិយសជូនលោក ឆ័ន្ទជា-រដ្ឋលេខាធិការទីប្រឹក្សាប្រធាន​ព្រឹទ្ធសភា​និងជា
ប្រធានគណៈបក្សប្រជាចនកម្ពុជា។ លោកឆ័ន្ទជាបានមានការ​រួម​ចំណែកសំខាន់
ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការអប់រំរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ