ភាគីប្រឆាំងស៊ីរីព្រមទទួលចាប់ផ្តើមការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីឡើងវិញ

(VOVWORLD) - តួនាទីជាអជ្ញាកណ្ដាលរបស់ Jordan បានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពពេលដែល ប្រទេសនេះបានបញ្ចុះបណ្ចូលឲ្យភាគីប្រឆាំងនៅស៊ីរីវិលត្រឡប់
មកតុចរចា វិញជាមួយមជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីរុស្ស៊ីស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយសំដៅបញ្ឈប់ជំលោះ ហើយជួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីអាចដណ្តើមយកបានការត្រួតពិនិត្យតខេត្ត Daraa ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះ។
ភាគីប្រឆាំងស៊ីរីព្រមទទួលចាប់ផ្តើមការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីឡើងវិញ - ảnh 1 ភាគីប្រឆាំងស៊ីរីព្រមទទួលចាប់ផ្តើមការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីឡើងវិញ

តួនាទីជាអជ្ញាកណ្ដាលរបស់ Jordan បានពង្រីកប្រសិទ្ធភាពពេលដែល ប្រទេសនេះបានបញ្ចុះបណ្ចូលឲ្យភាគីប្រឆាំងនៅស៊ីរីវិលត្រឡប់មកតុចរចា វិញជាមួយមជ្ឈដ្ឋានមន្ត្រីរុស្ស៊ីស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយសំដៅបញ្ឈប់ជំលោះ ហើយជួយរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីអាចដណ្តើមយកបានការត្រួតពិនិត្យតខេត្ត Daraa ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះ។ នាថ្ងៃទី ៥ កក្កដា អ្នកនាំពាក្យភាគីប្រឆាំងស៊ីរី លោក Ibrahim al Jabawi បានឲ្យដឹងថា៖ ភាគីទាំងពីរមានគំរោងជួបនឹងពិភាក្សានាថ្ងៃដដែល (តាមម៉ោងតំបន់) នៅទីរួមខេត្ត Bursa al Sham។ ភាគីប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថែមទៀតថា៖ ការចរចានឹងប្រមូលផ្តុំទៅលើការប្រគល់អាវុធទាំងឡាយ តែមួយលើកឬតាមការកំណត់មុនពេលថ្ងៃប្រគល់តំបន់នានាដែលកំលាំងនេះកំពុងត្រួតត្រាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រោមការឃ្លាំមើលនៃកំលាំងប៉ូលីសនិងកងទ័ពរុស្ស៊ី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ