ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនានៅទីក្រុងហាណូយមានចំនួន ៤ លាននាក់


ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនានៅទីក្រុងហាណូយមានចំនួន ៤ លាននាក់ - ảnh 1
ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកទស្សនានៅទីក្រុងហាណូយមានចំនួន ៤ លាននាក់ (VNA)

(VOVworld) – នេះគឺជាឆ្នាំដំបូងដែលទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម) ទទួលបាន
 ភ្ញៀវទេសចរចំនួន ៤ លាននាក់ កើនឡើងច្រើនដងបើប្រៀបនឹងបណ្ដាឆ្នាំ
មុនៗ។ ប្រការនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ ក្នុងពេលដែល ទីក្រុងហាណូយប្រមូល
ផ្តុំទៅលើ ការអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍
ទេសរចរ ណ៍។​ ផលិតផលទេសចរណ៍ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឈរលើ
ការធ្វើអាជីវកម្មសាក្តានុភាពប្រៀបខ្លាំងខាងតំលៃវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទេស
ភាពរបស់រដ្ឋធានី។ ទីក្រុងហាណូយក៏បានសហការជាមួយបណ្ដាស្ថានទូតនិង
អង្គការអន្តរជាតិក្នុងការពន្លឿនទេសចរណ៍ ចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ
ជាដើម៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ