មជ្ឈដ្ឋានអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតមិនរៀបចំល្អសំរាប់ពិធីធម្មយាត្រាឡើយ


មជ្ឈដ្ឋានអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតមិនរៀបចំល្អសំរាប់ពិធីធម្មយាត្រាឡើយ - ảnh 1
មជ្ឈដ្ឋានអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតមិនរៀបចំល្អសំរាប់ពិធីធម្មយាត្រាឡើយ (Image: VNA)

(VOVworld) – អ្នកក្សិណសាក្សីសោកនាដ្ឋកម្មរត់ជាន់គ្នានៅតំបន់ Mina
នៅខាងក្រៅ កន្លែងពិសិដ្ឋ Mecca ក្នុងពិធីសាសនា Haji នៅអារ៉ាប់ប៊ីសា
អ៊ូឌីត នាថ្ងៃទី ២៤ កញ្ញា ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន
៧១៧ នាក់ត្រូវស្លាប់នេះបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាមជ្ឈដ្ឋានសមត្ថកិច្ចនៃ
ប្រទេសនេះព្រមទាំងសម្តែងនូវការព្រួយបារម្ភបើសិនជាចូលរួមបណ្ដា
ពិធីសាសនាជាបន្តបន្ទប់។ ក្រៅពីនោះ

មជ្ឈដ្ឋានអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតមិនរៀបចំល្អសំរាប់ពិធីធម្មយាត្រាឡើយ - ảnh 2
មជ្ឈដ្ឋានអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតមិនរៀបចំល្អសំរាប់ពិធីធម្មយាត្រាឡើយ (Image: VNA)

ការងារត្រៀមរៀបចំឲ្យពិធី
ធម្មយាត្រា Haji មិនល្អឡើយ ប៉ូលីសមិនត្រូវបានហ្វឹកហាត់ប្រកបដោយ
ជំនាញក្នុងការទាក់ទងជាមួយសាសនិកឥស្លាមមកពីប្រទេសយាត្រា។
មុននោះ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង សុខាភិបាលអារ៉ាប់ប៊ីសាអ៊ូឌីតបានថ្លែងមតិ
លើកណាល់ទូរទស្សន៍ថា៖ អ្នកដង្ហែក្បួននោះគឺជាមូលហេតុបណ្ដាល
ឡើងគ្រោះមហន្តរាយពោលខាងលើដោយសារគេមិនប្រតិបត្តិតាម
ការកំណត់នៃមហាពិធីនេះ ឡើយ៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ