មនុស្សជិត ៤៣,៨ លាននាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក

(VOVWORLD) - គិតត្រឹមម៉ោង ១ ថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា (តាមម៉ោងនៅ UTC) ពិភពលោកបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៣.៧៦៩.៦០៥ នាក់ ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ១.១៦៤.២២៨ នាក់។
 មនុស្សជិត ៤៣,៨ លាននាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក - ảnh 1 បុគ្គលិកពេទ្យយកសំណាកជំងឺ COVID-១៩ នៅទីក្រុងប្រីឡាវ៉ាវ៉ាប្រទេសស្លូវ៉ាគី។ ( រូបថត៖ AFP / VNA)

យោងតាមទិន្នន័យស្ថិតិរបស់គេហទំព័រ worldometers.info បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង ១ ថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា (តាមម៉ោងនៅ UTC) ពិភពលោកបានកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤៣.៧៦៩ .៦០៥ នាក់ ដែលក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ១.១៦៤.២២៨ នាក់។

ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតពីការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែជាសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ២៣១.០៣៧ នាក់និង មានអ្នកឆ្លងជំងឺចំនួន ៨.៩៦១.៨៥១ នាក់។ ឈរនៅលំដាប់បន្ទាប់ទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រេស៊ីល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ