មហាសន្និបាតដំណាងសមាគមកសិករវៀតណាមអាណាត្តិទី៦បានបិទ។

មហាសន្និបាតដំណាងសមាគមកសិករវៀតណាមអាណាត្តិទី៦បានបិទ។ - ảnh 1
មហាសន្និបាតដំណាងសមាគមកសិករវៀតណាមអាណាត្តិទី៦បានបិទ។ (vov.vn)

        (VOV)_នា​ថ្ងៃទី ៣ កក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ មហាសន្និបាតដំណាង ទូទាំង ប្រ ទេស លើកទី៦ នៃសមាគមកសិករ​​វៀតណាម ​អាណត្តិ ២០១៣-២០១៨ ត្រូវបានបញ្ចប់​ 
និង  គណៈប្រតិបត្តិមជ្ឈឹមសមាគមកសិករ វៀតណាមនីតិកាលទី៦ បានបង្ហាញមុខ។ មហាសន្និបាតក៏បានអនុម័ត្តទៅលើ សេចក្ដី ម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាត សមាគមកសិ
ករ វៀតណាម លើកទី ៦ បន្តអនុវត្តគំរោងការ÷ លើកកំពស់តួនាទី ភារកិច្ចរបស់ សមា
គមកសិករវៀតណាមក្នុងការអភិវឌញឋន៍កសិករ កសាងជនបទថ្មី និងកសាងវណ្ណកម្ម
កសិករវៀតណាមដំនាក់កាល ២០១០-២០២០។ លោក Nguyen Quoc Cuong ប្រធាន សមាគមកសិករវៀតណាម អាណត្ត ២០១៣-២០១៨ បានអោយដឹងថា÷

          “ ​សមាគមកសិករវៀតណាម បានកំណត់ដោយខ្លួនឯងថា÷ ចូលរួមការ កសាង ជនបទថ្មីគឺជាភារកិច្ច១ ក្នុងចំណោមភារកិច្ចស្នូល ដ៏សែនសំខាន់។  ដូច្នេះ សមាគមបាន មានសកម្មភាពជាច្រើន នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដើម្បីម្ចាស់ការធ្វើសេនាធិការ ជាមួយ​គណះ កម្មាធិការបក្ស រដ្ឋអំណាចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់  ពីការកសាងគំរោងផែនការ ដល់ការ សាង
សង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។​ខ្ញុំជឿជាក់ថា÷ ក្នុងរយះពេលខាងមុខនេះ សមាគមកសិករ
នឹងចូ ល រួមយ៉ាងសកម្មជាង និងប្រសិទ្ធិភាពជាង រួមវិភាគទានចូលក្នុងបុព្វហេតុ កសាងជនបទថ្មី៕”

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ