មហាសន្និបាតអ.ស.បអនុម័តលើសេចក្ដីសំរេចចិត្តស្ដីពីការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងទូទាំងពិភពលោក

មហាសន្និបាតអ.ស.បអនុម័តលើសេចក្ដីសំរេចចិត្តស្ដីពីការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងទូទាំងពិភពលោក - ảnh 1
សម័យប្រជុំរបស់មហាសន្និបាតអ.ស.ប (រូបថត៖AP)

(VOVworld) - មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ(អ.ស.ប) នាថ្ងៃទី៥ ឧសភា បាន អនុម័តលើសេចក្ដីសំរេចចិត្ត១ សំដៅពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបតិ្តការជាមួយអង្គការតំបន់ និងអនុតំបន់នានាដើម្បីទប់ទល់ល្អជាងទៀតនឹងការគំរាមកំហែងទូទាំងពិភពលោក។ មហាសន្និបាតបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជាងនណាៗទាំងអស់ បណ្ដាអង្គភាពនេះយល់
ច្បាស់ បំផុតអំពីរាល់ឱកាសនិងការសាកល្បងដែលតំបន់និមួយៗកំពុងប្រឈមមុខ
ដោយ ឈរលើភាពជិតស្និទ្ធខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏
ដូចជា ព័ត៌មានជាក់ស្ដែងនិងជំលោះនៃតំបន់និមួយៗផងដែរ។តាមសេចក្ដីសំរេច
ចិត្តថា បណ្ដាអង្គការនេះក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់និង ដោះស្រាយជំលោះនិមួយៗ៕  

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ