មហាស្រពសិល្បៈ “វៀតណាម-មាតុប្រទេសរបស់ខ្ញុំ”

មហាស្រពសិល្បៈ “វៀតណាម-មាតុប្រទេសរបស់ខ្ញុំ” - ảnh 1
មហាស្រពសិល្បៈ “វៀតណាម-មាតុប្រទេសរបស់ខ្ញុំ” (Image: VNA)


(VOVworld) – មហាស្រពសិល្បៈ “វៀតណាម-មាតុប្រទេសរបស់ខ្ញុំ” ត្រូវបានរៀបចំ
ឡើង នាយប់ថ្ងៃទី ១៨ តុលា នៅរោងមហោស្រពហាណូយ។ គោដៅនៃការៀបចំមហា ស្រពសិល្បៈនេះគឺសំដៅលើកដំកើងមោទនភាពជាតិ ចំណងស្នេហារជាតិនិងលើក កំពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពអប់រំនយោបាយសកតិអារម្មណ៍ចំពោះនិស្សិតនិង សិស្សានុស្សិសហើយជំរុញខ្លាំងចលនា “និស្សិតនិងសិស្ស នៃបណ្ដាសាលាចំណុះ
ក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមពាក្យទូន្មានរបស់លោក
ប្រធានហូជីមិញ” ដំណាក់កាល ២០១៣-២០១៥។ សាលារៀនចំនួន ១០ ភាគខាងជើងវៀតណាមបានចូលរួមមហាស្រពលើកនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ