រកឃើញបំណែកដែលត្រូវបានសង្ស័យជារបស់យន្តហោះ MH370 លើមហាសមុទ្រ ឥណ្ឌា


រកឃើញបំណែកដែលត្រូវបានសង្ស័យជារបស់យន្តហោះ MH370 លើមហាសមុទ្រ ឥណ្ឌា - ảnh 1
រកឃើញបំណែកដែលត្រូវបានសង្ស័យជារបស់យន្តហោះ MH370 លើមហាសមុទ្រឥណ្ឌា
 (Image: VNA)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា កងទ័ពជើងអាកាសរបស់បារាំងបានឲ្យ
 ដឹងថា៖ បំណែកមួយផ្នែកដែលត្រូវបានសង្ស័យជារបស់យន្តហោះ MH370
នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Malaysia Airline  ដែលបានបាត់ខ្លួននាឆ្នាំ ២០១៤
ទើបនឹងបានរកឃើញនៅកោះ Reunion របស់បារាំងប៉ែកខាងលិចមហាសមុទ្រ
ឥណ្ឌា។ នាបច្ចុប្បន្ន សបត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្គេតដើម្បីកំណត់ថា​៖
បំណែកនេះ ទាក់ទងជាមួយន្តហោះ MH370  ដែរឬទេ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ