រង្វាន់ Nobel រូបវិទ្យាឆ្នាំ២០១៨ បានលើកតម្កើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន ៣ នាក់ អំពីការច្នៃប្រឌិតដ៏ឆ្នើមក្នុងវិស័យរូបវិទ្យាឡាស៊ែរ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី២ខែតុលា រាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រស៊ុយអែតនៅទីក្រុង Stockkholm បានប្រកាសរង្វាន់ Nobel រូបវិទ្យាឆ្នាំ២០១៨ បានប្រគល់ជូនដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ ចំនួន ៣ រួមមាន លោក Arthur Ashkin (អាមេរិក) លោក Genard Mouron (បារាំង) លោកស្រី Donna stricland (កាណាដា) ដោយមានលក្ខណៈលោតផ្លោះក្នុងវិស័យរូបវិទ្យាឡាស៊ែរ។
រង្វាន់ Nobel រូបវិទ្យាឆ្នាំ២០១៨ បានលើកតម្កើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន ៣ នាក់ អំពីការច្នៃប្រឌិតដ៏ឆ្នើមក្នុងវិស័យរូបវិទ្យាឡាស៊ែរ - ảnh 1 លោក Arthur Ashkin (អាមេរិក) លោក Genard Mouron (បារាំង) លោកស្រី Donna stricland (កាណាដា) បានឈ្នះរង្វាន់ Nobel រូបវិទ្យាឆ្នាំ២០១៨

នេះគឺជារង្វាន់ទី២នៃរដូវរង្វាន់ Nobel ឆ្នាំនេះដែលបានប្រកាសចេញនិងជារង្វាន់ Nobel ផ្នែករូបវិទ្យាលើកទី១១២ បានប្រគល់ជូនចាត់តាំងពីឆ្នាំ១៩០១ និងនាពេល បច្ចុប្បន្នទើបតែមានអ្នកវិទ្យាសស្ត្រជាស្ត្រីបានទទួលរង្វាន់ Nobel ផ្នែករូបវិទ្យា ប៉ុណ្ណោះទេ។

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ