រដ្ឋាភិបាលប្រជុំអំពីកំណែទម្រង់ផ្នែកអគ្គីសនីនិងធ្យូង

រដ្ឋាភិបាលប្រជុំអំពីកំណែទម្រង់ផ្នែកអគ្គីសនីនិងធ្យូង - ảnh 1
រដ្ឋាភិបាលប្រជុំអំពីកំណែទម្រង់ផ្នែកអគ្គីសនីនិងធ្យូង

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទិ១៩ មករា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀត​ណាម 
លោក Nguyen Tan Dung បានធ្វើអធិបតីកិច្ចប្រជុំ អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋាភិបាល ​ស្ដីអំពីគំរោង
ការណ៍កំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍន៍អគ្គីសនី ដំណាក់កាល ២០១១ -២០២០ និង
ទស្សនះវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០ និងគំរោងការណ៍កំណែទម្រង់ផ្នែកធ្យូងវៀតណាម
ដល់ឆ្នាំ ២០២០ និងទស្សនះវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០។

          ថ្លែងមតិនៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Nguyen Tan Dung បានស្នើ​អោយក្រ
សួងឧស្សាហ ពាណិជ្ជកម្ម ទទួលយកមតិពីគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នដើម្បី​បំពេញបន្ថែម
គំរោងការណ៍ចំនួនពីរនេះ ដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើល និងអនុម័តអោយ
អនុវត្តពីដើមឆ្នាំ ២០១៦នេះ។ ស្ដីអំពីគំរោងការណ៍ យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកអគ្គី
សនី និងធ្យូងនាពេលខាងមុខនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ​Nguyen Tan Dung បាន
សង្កត់ធ្ងន់ថា៖ ផ្នែកទាំងពីរនេះត្រូវ​ធានាអោយ​បានគ្រប់តម្រូវការនៃកំណើន ការ
អភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ