រដ្ឋសភាពិភាក្សអំពិគំរោងផែនការបែងចែកថវិកាឆ្នាំ ២០១៤

រដ្ឋសភាពិភាក្សអំពិគំរោងផែនការបែងចែកថវិកាឆ្នាំ ២០១៤ - ảnh 1
រដ្ឋសភាពិភាក្សអំពិគំរោងផែនការបែងចែកថវិកាឆ្នាំ ២០១៤(baodientu.chinhphu.vn)

           (vov)_គំរោងការណ៍បែងចែកថវិការដ្ឋឆ្នាំ ២០១៤ ជាខ្លឹមសារ១ក្នុង​ចំណោម ខ្លឹមសារចំនួន៣ ត្រូវបានបណ្ដាសមាជិក សមាជិកាសភាពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំតាម
ក្រុមៗ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ តុលា។ ខ្លឹមសារចំនួន២ដែលនៅសេសសល់ គឺបូកសរុបលើក ដំបូង រយះពេល៣ឆ្នាំ អនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិ ​ដំណាក់កាល ២០១១- ២០១៥ និង
ផែន ការផ្សព្វផ្សាយប័ណ្ណជាតិរដ្ឋបាល​​​ដំណាក់កាល ២០១៤-២០១៦។

          មុននោះ រាយការណ៍នៅរដ្ឋសភា រដ្ឋាភិបាលបានអោយដឹងថា៖ឆ្នាំ ​២០១៤ រដ្ឋា
ភិបាល បានកសាងគំរោងប្រមូលថវិការដ្ឋ គឺ ៧៨២ ៧០០ ពាន់លានដុង កើន៧,៩% 
បើ ប្រៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣។ រដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើ​បង្កើនចំណាយ ២,៩% បើប្រៀបនឹង
ឆ្នាំ ២០១៣។

          នារសៀលថ្ងៃទី ២៥ តុលា បណ្ដាសមាជិក សមាជិកាសភាបាន​ពិភាក្សានៅ
សាលប្រជុំ អំពី​ខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលនៅមានការខ្វែងគំនិត ​នៃគំរោងច្បាបធ្វើវិ
សោធកម្ម  បំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់បង្កា ពន្លត់អគ្គិភ័យ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ