រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម - ảnh 1
រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីពង្រាងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​(រូបថត៖Internet)
Vovworld - បន្តរបៀបវារះនៃសម័យប្រជុំលើកទី៣​រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាល
 ទី​១៣ ថ្ងៃទី​៣០ឧសភា រដ្ឋសភាពិភាគ្សាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន២​។ពេល ព្រឹក​ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់អនុប្រធានរដ្ឋសភា​   Tong Thi Phong​​ រដ្ឋសភា ពិភាគ្សាអំពី សេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។មតិភាគច្រើន យល់ព្រម នឹងការប្រគល់ទៅ
ឲ្យក្រសួងវប្បធម៏កីឡានឹងទេសចរណ៏ ធ្វើជាស្ថាប័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋ អំពីការផ្សាយ
ពាណីជ្ជកម្ម​ នឹងចាត់ទុកថា៖ក្នុងអនាគត ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម លើ អ៊ីនធើណិត នឹង
អភិវឌ្ឌ្យកាន់តែរហ័សនឹងខ្លាំងជាងបើប្រៀបទៅនឹងបណ្តា ប្រភេទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ផ្សេងៗ។ដោយហេតុនេះច្បាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវឆ្លើយតបបាននឹងការអភិវឌ្ឌ្យន៏
របស់ប្រភេទផ្សាយពាណិច្ជកម្ម​លើអ៊ីនធើណិត។ ត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាតនូវការ
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនូវផលិតផល ទំនិញមាន លក្ខណះហឹង្សាមិនជានា​ ស្រានឹង​​ជក់
បារី។ល។លោកស្រី Nguyen Thi Hong Ha សមាជិកសភាទីក្រុងហាណូយមានមតិថា៖ ខ្ញុំឯកភាពទាំងស្រុង នឹងការប្រគល់ទៅឲ្យក្រសួងវប្បធម៏កីឡានឹងទេសចរណ៏ ធ្វើជា
ស្ថាប័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំពីការផ្សាយពាណីជ្ជកម្ម​ ។ចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជ កម្មលើ
ប៉ាណូ បង់រ៉ុន​នឹងអេក្រង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​  ខ្ញុំយល់ព្រមនឹងការផ្តល់ លិខិតអនុញ្ញាតិ
កសាងសំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សំដៅធានារក្សាការពារ ទិដ្ឋភាពស្ថាបត្យកម្ម ទីក្រុង
នឹងធានាសណ្តាប់ធ្នាប់របៀបរបបសុវត្ថិភាពសង្គម។ បណ្តាសមាជិកសភាក៏តាមដ្ឋាន
ស្តាប់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៍មាននឹងផ្សព្វផ្សាយ Nguyen Bac Son ជំរាបអំពីគំរោងច្បាប់
បោះពុម្ភផ្សាយ(ធ្វើវិសោធនកម្ម)​​ស្តាប់សមាជិកអចិន្ត្រីយ៏រដ្ឋសភា​​-ប្រធានគណះ
កម្មាការវប្បធម៏ អប់រំ យុវជន​កុមារជំទង់នឹងកុមាររបស់រដ្ឋសភាDao Trong Thiថ្លែង
របាយការណ៏ពិនិត្យមើល គំរោងច្បាប់បោះពុម្ភផ្សាយ(ធ្វើវិសោធនកម្ម)។ពេល
រសៀល​  រដ្ឋសភាពិភាគ្សា អំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់វិនីច្ឆ័យបទល្មើសរដ្ឋបាល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ