រដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់អនុម័តលើវិធានការរឹងមាំថែមទៀតចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេស

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា រដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់បានអនុម័តលើបណ្ដា វិធានការថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួល ជាងក្នុងការបណ្តេញចេញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានបដិសេធពាក្យសូម ភៀសខ្លួន ក៏ដូចជា ឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យមុខសញ្ញាជាប់សង្ស័យ។ 
រដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់អនុម័តលើវិធានការរឹងមាំថែមទៀតចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេស - ảnh 1 រដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់អនុម័តលើវិធានការរឹងមាំថែមទៀតចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេស

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា រដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់បានអនុម័តលើបណ្ដា វិធានការថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួល ជាងក្នុងការបណ្តេញចេញជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានបដិសេធពាក្យសូម ភៀសខ្លួន ក៏ដូចជា ឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យមុខសញ្ញាជាប់សង្ស័យ។ តាមច្បាប់ថ្មី នោះស្ថាប័នអន្តោប្រវេសន៍អាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានអនុញ្ញាតវាយតំលៃព័ត៌មានលើ ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសនេះដែលខ្វះលិខិតស្នាមឯកសារស្របច្បាប់ព្រមទាំងមានសិទ្ធិអំពីការចែករំលែកឯកសារជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតក្នុងការណីចាំបាច់។ ក្រៅពីនោះ បណ្ដាមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបណ្តេញចេញអាចត្រូវបានតាមដានដោយកងជើងអេឡេត្រូនិក៕ 

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ