រួមដៃរក្សានិងការពារកោះសមុទ្រមាតុប្រទេស

រួមដៃរក្សានិងការពារកោះសមុទ្រមាតុប្រទេស - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃការតាំងពិព៍រណ៍និងបង្ហាញឯកសារ “Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀតណាម- ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្រ្តនិងគតិយុត្ត”

(VOVworld)-ការតាំងពិព៍រណ៍និងបង្ហាញឯកសារ “Hoang Sa, Truong Sa របស់វៀត
ណាម- ភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្រ្តនិងគតិយុត្ត” បានរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅស្រុក
 កោះ Bach Long Vi នៃទីក្រុងហាយហ្វុង ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤ដល់ថ្ងៃទី២៨មិនា។​ការតាំង
 ពិព័រណ៍នេះជួយឲ្យកងទ័ពនិងប្រជាជននៅកោះក៏ដូចជាប្រជាជននៅតំបន់ជុំវិញ
លើកកំពស់មនសិការ ស្មារតីសាមគ្គី និងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអះអាងនិងការ
 ពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំ Hoang Sa និង Truong Sa។ ផែនទី
 និងឯកសារដែលបានតាំងបង្ហាញនៅទីនេះជាផ្នែកមួយនៃភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិង
មូលដ្ឋានគតិយុត្តបញ្ជាក់អធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមចំពោះប្រជុំកោះ Hoang Sa
និង Truong Sa ផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ