រុស្ស៊ីអះអាងនូវតួនាទិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក

រុស្ស៊ីអះអាងនូវតួនាទិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក - ảnh 1
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin

        (VOV)_ការបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក
 មានអត្ថន័យយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សែនសំខាន់ចំពោះរុស្ស៊ី។ នេះគឺជាសេចក្ដីប្រកាសរបស់
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin នាថ្ងៃទី៤ កញ្ញា នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​ពេញអង្គ 
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចខាងកើត ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅ​ Vladivostok ។ លោក Vladimir
 Putin បានសម្ដែងជឿជាក់ថា៖បណ្ដាប្រទេស​ក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីកនៅជា
ក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចសកល និងជា​ទីផ្សារប្រើប្រាស់ទំនិញ និងសេ
វាកម្មសំខាន់។ លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថា៖ ​ភារកិច្ច១ក្នុងចំណោមភារកិច្ចសំខាន់ៗ របស់រុស្ស៊ី និងប្រទេសអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វីក ​នោះគឺបង្កើតតម្រូវការអំពីថាមពល៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ