លើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការងារគ្រប់គ្រងព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវក្នុងស្ថានការណ៍ថ្មី

លើកកំពស់ប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការងារគ្រប់គ្រងព្រំដែនវៀតណាម-ឡាវក្នុងស្ថានការណ៍ថ្មី - ảnh 1
ទិដ្ឋភាពនៃសន្និសីទនេះ (រូបថត៖khoahocphattrien)

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១៩ ឧសភា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ គណៈកម្មាធិការព្រំដែន
ជាតិចំណុះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានរៀបចំសន្និសីទឧទ្ទេសនាមអំពីគំរោង
ការណ៍បង្កើនចំនួន កែលំអរបង្គោលព្រំដែននិងឯកសារច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រង
ព្រំដែនជាតិវៀតណាម-ឡាវសំរាប់ដាក់ជូនស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងក្រសួង ស្ថាប័ន
ទាក់ទិន នានា។លោក Nguyen Anh Dung អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនជាតិ
បានឲ្យដឹងថា៖
“ដោយមានខ្សែព្រំដែនដ៏ច្បាស់លាស់ដូច្នេះគឺប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរអាចជំរុញ
ខ្លាំងការជួបប្រាស្រ័យ កិច្ចសហប្រតិបតិ្តការដោយជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក
ដើម្បីគោលដៅភាគីទាំងពីរមានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នា។តាមនោះរួមវិភាគទានក្នុង
ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពពិសេស ចំណងសាមគ្គីភាពវៀតណាម-ឡាវ”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ