លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមTruong Tan Sang ទទួលឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប៉ាណាម៉ា។

               

                      
លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមTruong Tan Sang ទទួលឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប៉ាណាម៉ា។ - ảnh 1
លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមTruong Tan Sang ទទួលឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប៉ាណាម៉ាលោក Antonio Young Virzy(រូបថត អិនធឺណែត)

Vovowrld-នារសៀលថ្ងៃទី២៤មិថុនានៅ​ទីក្រុងហាណូយប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក
Truong Tan Sangបានទទួលជួបសន្ទនាជាមួយ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាណាម៉ាលោក Antonio
Young Virzyដែលមកសំដែង​ការគួរសមក្នុងឱកាសបញ្ចប់បេសកកម្មនៅប្រទេសវៀត
ណាម។លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមមានបំណងថា៖ជាមួយលោក ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប៉ាណាម៉ាមានការរួមវិភាគទានក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង២តទៅ
ទៀត។លោកចាត់ទុកថា៖ប្រទេសទាំង២មានសក្តានុភាពក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនា​វាចរណ័នេសាទនិងវផលិតនាវាជាដើម។លកឯកអគ្គរដ្ឋទូត
 ប៉ាណាម៉ាAntonio Young Virzyអះអាងថា៖ប៉ាណាម៉ាផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយ
វៀតណាម។នាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទែសទាំង២បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ