លើកសរសើរគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងឆ្នើមទូទាំងប្រទេសចំនួន១០នាក់

លើកសរសើរគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងឆ្នើមទូទាំងប្រទេសចំនួន១០នាក់ - ảnh 1
លើកសរសើរគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងឆ្នើមទូទាំងប្រទេសចំនួន១០នាក់

​(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី១៧កុម្ភះ នៅទីក្រុងហាណូយបានប្រព្រឹត្តទៅពិធីលើកសរសើរគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងឆ្នើមទូទាំងប្រទេស ឆ្នាំ២០១៦។ពិធីនេះបានលើកសរសើរបណ្ដាស្នាដៃរបស់គ្រួពេទ្យវ័យក្មេង ក្នុងការងារថែទាំ សុខភាពប្រជាជនស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសុខភាពសហគមន៍។ លោក Tran Xuan Bach សាស្ត្រចារ្យ បណ្ឌិត មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជាសាស្ត្រហាណូយ បានអោយដឹងថា៖ ​

          “ រង្វាន់គ្រូពេទ្យវ័យក្មេងវៀតណាមជាការលើកសរសើរ និងកត់សម្គាល់ដ៏ធំធេងរបស់ផ្នែកសុខាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលចំពោះគ្រូពេទ្យវ័យក្មេង។ ជាយុវជន និងកម្មាភិបាលវ័យក្មេងក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលរួមជាមួយមិត្តវ័យក្មេងផ្សេងៗទៀត យើងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងជានិច្ចដើម្បីលើកកំពស់គុណភាពថែទាំសុខភាពសំរាប់ប្រជាជន ក៏ដូចជាក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ដូចជា បណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ