លោក Nawaz Sharif ត្រូវបានជ្រើសតាំងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាន

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២៧ ឧសភា សម្ព័នភាពឥស្លាមប៉ាគីស្ថាន (PML-N) បានជ្រើស
តាំង លោក Nawaz Sharif ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះ បន្ទាប់ពី គណៈបក្សននេះ
ដំណើរជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនាពេលថ្មីៗនេះ។ ការសម្រេចចិត្តចុង
ក្រោយអំពីការជ្រើសតាំងពោលខាងលើនឹងត្រូវបាននាំចេញ មុនពេល សម័យប្រជុំ
រដ្ឋសភាប៉ាគីស្ថាននឹងត្រូវបានបើក នាថ្ងៃទី ២ មិថុនា ខាងមុខ។ លោក Nawaz Sharif នឹងក្លាយទៅជាជនប៉ាគីស្ថានដំបូងត្រូវ បានជ្រើសតាំងកាន់ដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី
៣ លើក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ