វណ្ណកម្មចំនួន១៩បានទទួលរង្វាន់ការប្រឡងសសេរ រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៍លោកប្រធានហូជីមិញ

វណ្ណកម្មចំនួន១៩បានទទួលរង្វាន់ការប្រឡងសសេរ រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៍លោកប្រធានហូជីមិញ - ảnh 1
សន្និសីទកាសែតឧទ្ទេសនាមការប្រឡង់សសេរ រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូសីលធម៍លោកប្រធានហូជីមិញឆ្នាំ២០១៣-២០១៤ (nhandan.com.vn)

        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី១២ឧសភាកាសែត Nhan Dan បានរៀបចំ​សន្និសីទ​កាសែតឧទ្ទេសនាមការប្រឡងសសេរ រៀនសូត្រនិងធ្វើតាមគំរូ​សីលធម៍​លោក
ប្រធានហូជីមិញឆ្នាំ២០១៣-២០១៤។ ពីអត្ថបទប្រឡងចំនួនជាង​១ពាន់ គណៈចាត់
តាំងបានជ្រើសរើសចេញវណ្ណកម្មមានគុណភាពបំផុតចំនួន​១៩​ដើម្បីប្រគល់រង្វាន់
នៅពិធីប្រគល់នាយប់ថ្ងៃទី១៤ឧសភានៅរោងមហោស្រព​ហាណូយ។

        តាមការវាយតំលៃរបស់គណៈចាត់តាំងថា ការប្រឡងឆ្នាំនេះបានទាក់​ទាញ​
អ្នក​ចូលរួមជាច្រើនកុះករ ក្នុងនោះមានអ្នកនិពន្ធបរទេសទៀតផង។ ក្នុង​ឱកាស​នេះ
ដែរ គណៈចាត់តាំងបានបន្តបំផុសការប្រឡង់សសេរអំពីចលនា​រៀន​សូត្រនិងធ្វើ
តាមគំរូសីលធម៍លោកប្រធានហូជីមិញលើកទី៤ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥​ជាមួយប្រធាន
បទ “ប្រឆាំងលិទ្ធិបុគ្គលនិយម និយាយដើរទន្ទឹមនឹងធ្វើការ ធ្វើអ្វីៗ​ទាំងអស់មាន
ប្រយោជន៍សំរាប់ប្រជាជនសំរាប់ប្រទេសជាតិ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ