វៀតណាមចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មជាមួយខេត្ត Niigata ជប៉ុន។

វៀតណាមចង់បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្មជាមួយខេត្ត Niigata ជប៉ុន។ - ảnh 1
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅជប៉ុនលោក Doan Xuan Hung នៅជំនួបជាមួយទេសាភិបាលខេត្ត Niigata លោក Hirohiko Izumida (vov.vn)


        VOV-ផលិតកម្មកសិកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សនិង
​ទេសចរណ៍​ជាបណ្ដាវិស័យដែលវៀតណាមនិងខេត្ត Niigata ជប៉ុនមាន​សក្តានុ
ភាព​​ជាច្រើន​ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំ
នៅជប៉ុនលោក Doan Xuan Hung បានសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ច
ការងារនៅខេត្ត Niigata ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ដល់ថ្ងៃទី២៨មេសា។ ​ថ្លែងមតិនៅជំនួប
ជាមួយ​ទេសាភិបាល​ខេត្ត Niigata លោក Hirohiko Izumida ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាន
អះអាងថា ទំនាក់ទំនង​រវាង​វៀតណាម-ជប៉ុនកំពុងក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍
ល្អបំផុតពីមុនមក។ ប្រទេស​ទាំង​ពីរជាបណ្ដាមិត្តជិតស្និទ្ធ ថ្នាក់ដឹកនាំជប៉ុនចាត់
ទុកវៀតណាមជាដៃគូទំនុកទុក​ចិត្តនៅទ្វិបអាស៊ីនិងផ្ទុយទៅវិញ។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត
Doan Xuan Hung និង​ទេសាភិបាល Izumida បានចាត់ទុកថា​ផលិតកម្មកសិកម្ម
បណ្ដុះបណ្ដាលប្រភព​ធនធានមនុស្សនិងទេសចរណ៍ជាបណ្ដាវិស័យដែលខេត្ត
Niigata និងវៀតណាម​មានសក្តានុភាពជាច្រើនដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ