វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៍ពិភពលោក World Expo នៅកាហ្សាក់ស្ថាន

(VOVWORLD) - ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី១០ កញ្ញា នៅរដ្ឋធានី Astana របស់កាហ្សាក់ស្ថាន បានប្រព្រឹត្តទៅពិព័រណ៍ពិភពលោក (World Expo ២០១៧) ក្រោមប្រធានបទ “ថាមពលអនាគត” ដោយទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ប្រទេស តំបន់ដែនដីនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន១១៥។

(VOVworld) - ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ មិថុនា ដល់ថ្ងៃទី១០ កញ្ញា នៅរដ្ឋធានី Astana របស់កាហ្សាក់ស្ថាន បានប្រព្រឹត្តទៅពិព័រណ៍ពិភពលោក (World Expo ២០១៧) ក្រោមប្រធានបទ “ថាមពលអនាគត” ដោយទាក់ទាញការចូលរួមរបស់ប្រទេស តំបន់ដែនដីនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន១១៥។ ក្នុងឋានៈជាសមាជិកជាផ្លូវការនៃ អង្គការពិព័រណ៍ពិភពលោក (BIE) វៀតណាមចូលរួមពិព័រណ៍នេះដោយប្រធាន បទ “តភ្ជាប់កត្តាប្រពៃណីនិងទំនើប-ថាមពលអនាគតវៀតណាម”។ នេះជា ឱកាសដើម្បីវៀតណាមឧទ្ទេសនាមបទពិសោធន៍ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជីដូនជីតាដែលបានចេះប្រើប្រាស់ថាមពលធម្មជាតិដូចជារហាត់ទឹកនិងការបុកអង្កដោយ កម្លាំងទឹកជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ